Dębowa Polska

RODO

Dębowa Polska Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Siedlec przykłada szczególną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam danych osobowych. Jednym z naszych kluczowych obowiązków jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych przesz nas przetwarzanych.

Dębowa Polska Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Siedlec przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. Gromadzimy tylko takie dane osobowe, które zostały zebrane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z tzw. RODO.

Poniżej prezentujemy Państwu klauzule informacyjne opisujące m.in. cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych przez Dębowa Polska Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Siedlec.

  1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy w Dębowa Polska Sp. z o.o. Sp. kom.
  2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail prowadzonej z Dębowa Polska Sp. z o.o. Sp. kom.
  3. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszego fanpage’a w serwisie Facebook.
  4. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Kontrahentów i osób współpracujących z Dębowa Polska Sp. z o.o. Sp. kom.
  5. Informacje na temat przetwarzania danych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny w Dębowa Polska Sp. z o.o. Sp. kom.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z powołanym przez Dębowa Polska Sp. z o.o. Sp. kom. z Koordynatorem ds. Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: kod@debowa.pl

Scroll to Top